To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Cena Liczba
  Design językiem Biznesu 2018 | Creativity Thinking Jump
już niedostępne 30,00 zł -

scroll down for English version

* warsztaty w j. polskim

Creativity Thinking Jump

Podczas warsztatów uczestnicy przejdą przez wybrane etapy procesu Creativity Thinking (kosmos / ziemia), poznając określone narzędzia i techniki. Dzięki tzw. "skokom kreatywnym" zaprojektują twórcze rozwiązania dla konkretnych przypadków biznesowych, gotowe do zastosowania. Innymi słowy sięgną przysłowiowego kosmosu, stąpając po ziemi.


prowadząca: Sylwia Hull-Wosiek (PL)

Development & Creativity Manager w Concordia Design. Autorka metody Creativity Thinking, będącej efektem jej wieloletnich doświadczeń, refleksji i pracy projektowej w oparciu o techniki kreatywne, Design Thinking i praktykę HR-ową. Jest certyfikowanym trenerem biznesu, konsultantem, pedagogiem, coachem oraz praktykiem zarządzania zasobami ludzkimi (ponad 15 lat doświadczenia). Projektując innowacyjne rozwiązania, doświadczenia, produkty, usługi czy strategie, wykorzystuje rozmaite narzędzia diagnostyczne i rozwojowe dopasowane do celu warsztatów oraz zespołu, z jakim pracuje.


GDD2018


* workshop in Polish

Creativity Thinking Jump

Workshop attendees will get a chance to get through selected elements of Creativity Thinking process (space/ground) and learn particular tools and techniques. Thanks to the "creative jumps", we'll design creative and ready-to-use solutions for particular business cases. To put it neatly, we'll reach the space, while walking firm on the ground.


expert: Sylwia Hull-Wosiek (PL)

Development & Creativity Manager at Concordia Design. The author of Creativity thinking method, based on various long-term experiences, reflections and project work based on creative techniques, design thinking and HR practices. Certified business coach, consultant, educator and human resources management expert with over 15 years of field-experience. When designing innovative solutions, experiences, products, services or strategies, she is fond of using distinct diagnostic and growth-oriented methods and tools tailored to the fulfill the objectives of workshops and meet the needs of the given team.

GDD2018

Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Gdyni wydarzenia Gdynia